Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 756 - Analytický oddíldalší úloha


Graf zobrazuje počet turistů v Rusku, USA a Spojeném Království v letech 2005 − 2012.


Fotografie k úloze

Ve kterém roce / kterých letech byla návštěvnost v Rusku vyšší, než v UK a USA dohromady?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky