Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 655 - Analytický oddíldalší úloha


Které z následujících částí výrazu patří do vztahu na místa vyznačená podtržením (v pořadí zleva doprava), aby platila uvedená rovnost?

x2 + ___________ = ________ + 1)2

Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky