Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 354 - Porovnávání dvou hodnotVíce úloh  


Za předpokladu, že platí následující vztahy: x − 4 < y , a zároveň:  2x = 6y.

x3
−y3

Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky