Menu Zavřeno

konec úlohÚloha ID 244 - Gramatikadalší úloha


Gib mir ___ Tasche!


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky