Menu Zavřeno

další úlohaÚloha ID 803další úloha


V trojúhelníku ABC je úhel α o 24° menší než úhel β a úhel γ je roven polovičnímu součtu úhlů α a β. Úhel γ se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky