Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 792další úloha


Jaké musí být přirozené číslo a, aby rovnice x− 11x + a = 0 měla jeden dvojnásobný reálný kořen?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky