Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 745další úloha


Platí−li:  log [x /(x−1)] = 1, pak x je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky