Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 67další úloha


Graf funkce daný tvarem k:y=(2x + 7)/(x  + 1) není spojitý v intervalu:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky