Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 64další úloha


Výška daného roatčního válce se zmenšila na svou čtvrtinu. Pro zachování velikosti jeho objemu je třeba poloměr podstavy zvětšit o:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky