Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 59další úloha


Poloměr kružnice opsané rovnostrannému trojúhelníku o straně a je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky