Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 48další úloha


Řešením rovnice √(3x-7) - √(x+1) = 2 v oboru reálných čísel je číslo:

 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky