Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 225další úloha


Pro jaký parametr p má následující rovnice právě jedno řešení: 4x2 + 2px + 10 = 1


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky