Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 18další úloha


Poměr poloměrů vepsané a opsané kružnice rovnostrannému trojúhelníku:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky