Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 16další úloha


Rovnice přímky, která je obrazem přímky 3x - y - 3 = 0 v osové souměrnosti s osou y = x, je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky