Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 114další úloha


Je dána funkce f(k)=k2+2k+5. Jediné číslo x splňující rovnici f(x)=f(x−1) je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky