Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 111další úloha


Jsou−li x1=−2 a x2=3 kořeny kvadratické rovnice, pak ji lze zapsat tvarem: 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky