Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 405 - Gramatikadalší úloha


Choose the correct form:

My uncle was nearly dead ______ this terrible malady.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky