Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 340 - Komplexní cvičenídalší úloha


  Choose the correct option A, B, C or D to fill the space.

______ I was coming home I met my old English teacher.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky