Menu Zavřeno

Angličtina

Scio testy Angličtina

Zkouška Scio testy Angličtina testuje znalost anglického jazyka před vstupem na vysokou školu, ověřuje schopnost řešitele používat samostatně a přesně anglický jazyk. Ten je důležitým předpokladem ke zvládnutí vysokoškolského studia. Rozsah testu je vymezen obsahem středoškolského učiva anglického jazyka.

Studenti učící se na zkoušku Scio testy Angličtina

Scio testy Angličtina

If you had been working properly before, you __________ better grades now.Celkem v testu naleznete pět oddílů: Poslech, Čtení a porozumění textu, Komplexní cvičení, Konverzace a Gramatika. Test čítá celkem 60 úloh, k jejich řešení je přiděleno celkem 60 minut čistého času.

U každé otázky jsou zpravidla čtyři nabízené možnosti odpovědi, z nichž právě jedna je správná. Za špatně zodpovězenou otázku se třetina bodu odečítá, tipujte proto jen tehdy, když můžete s určitostí vyloučit alespoň jednu odpověď. Za nezodpovězenou úlohu řešitel bod nedostává ani o něj nepřichází. Za správnou odpověď je jeden bod přičten.

Test obsahuje také poslechový oddíl. Poslech je přehráván buď na vlastních CD přehrávačích, nebo na MP3 přehrávačích dodaných společností Scio. To záleží na konkrétních podmínkách toho či onoho termínu testu a na lokalitě.

Souhrn gramatiky

Připravili jsme pro tebe souhrn gramatiky vhodný pro maturitní zkoušku nebo pro testy na úrovni vysokých škol. Úroveň souhrnu gramatiky se pohybuje mezi B1 a B2, takže pokud se připravuješ na maturitu, může se ti stát, že narazíš na teorii, kterou ještě neznáš.