Menu Zavřeno

Maturita 2017 – informace

Maturita 2017 – informace

Maturita

je jako vždy rozdělena do dvou termínů: Jarní a Podzimní. Jarní začíná na začátku dubna písemnými a praktickými zkouškami profilové části. Písemné práce z českého jazyka a literatury společné maturity se budou psát 11. dubna. Zbylé z jazyků a matematiky od 2. – 9. května 2017. Ústní zkoušky se budou konat od 16. května až do 12. června 2017. Ředitel ohlásí termíny nejpozději dva měsíce dopředu. Nejpozději do 15. ledna bude vystaveno schéma maturitní zkoušky.

Pro podzimní zkoušky, které doufáme, že nikdo nebude muset podstoupit: didaktické testy a pisemná prace se píší 1. – 10. září 2017. Pozor: psát se bude na spádových školách. Ustní zkoušky proběhnou na vaší škole v termínu od 11. do 20. září 2017. Profilové zkoušky se budou konat od 1. do 20. září.

Změny pro rok 2017:

  • Písemné práce budou opravovány centrálně a hodnotící budou určeni.
  • Písemná práce bude nově v dubnu a nemusí se kvůli ní uzavírat vysvědčení dřív.
  • Změnil se čas u didaktických testů z cizího jazyka. Poslech byl o pět minut prodloužen čili 40 minut poslech a 60 čtení a porozumnění textu.
  • Matematika+ byla úplně vyčleněna a píše se na spádových školách. Není v maturitním vysvědčení, ale některé školy ji přikládají váhu, obzvláště s matematickým zaměřením. Bude se na ni dát přihlásit na oficíálních stránkách CERMATU.

Obtížnost

Nová maturita je náročnější spíše po stránce organizační a logistické než po stránce vědomostní. Stejné vědomosti by byly potřeba ke staré maturitě, stejně jako jsou potřeba k té nové.

Společná a profilová část maturity

Maturita není výhradně organizována školami, jak tomu bylo v minulosti, z velké části je řízena centrálně. Ministerstvo školství prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) má novou maturitu na starosti. V její režii je společná část nové maturitní zkoušky. V kompetenci škol je ponechána profilová část maturitní zkoušky.

Povinné zkoušky koná student buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti, podle svého svobodného rozhodnutí. Úroveň obtížnosti zkoušky se volí pro každou zkoušku zvlášť. Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky, musí student uspět u obou povinných zkoušek.

O co jde:

Společná část maturity

a) povinné zkoušky (2)

Ve společné části maturity má letošní maturant skládat zkoušku celkem ze dvou předmětů z:

  1. českého jazyka a literatury,
  2. cizího jazyka dle výběru (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština), nebo z matematiky

b) nepovinné zkoušky (max. 2)

U nepovinných zkoušek společné části maturity si může (ale nemusí) student vybrat až dva předměty. Na výběr má cizí jazyk nebo matematiku (pokud tento předmět již nemá jako povinný viz a)

Profilová část maturity

Tato část maturitní zkoušky je plně v režii školy. Profilové části maturity se také říká školní. Tato část maturitní zkoušky se dělí stejně jako společná část maturity na část povinnou a nepovinnou. Povinná profilová část maturity může podle rozhodnutí ředitele školy čítat dva až tři předměty. Nepovinná je stanovena na maximální počet dvou předmětů.

Tato profilová, neboli školní část maturity bude vypadat velmi podobně jako všechny maturity, které proběhli na Vaší škole ještě před zavedením státní maturity. Obvykle jde o ústní zkoušení v délce patnacti minut, kterému předchází čtvrthodinová příprava na potítku.

Tak se maturuje téměř na všech školách z předmětů jako jsou dějepis, zeměpis, základy společenských věd, biologie, chemie, fyzika, matematika. U předmětů informatika, výtvarná a hudební výchova a tělesná výchova musí mít obvykle student připravené ukázky své programátorské nebo výtvarné práce, očekává se, že má připravené písničky a cvičební sestavy.

Profilová část maturity je ale plně v kompetenci školny a jejího ředitele, a proto je dobré se řídit informacemi, které Vám budou v průběhu celého roku sdělovat.

Matematika+

Kvůli nízkému zájmu byla zkouška Matematika+ pro rok 2017 vyčleněna z maturity a jako taková se do maturity nepočítá. Studenti se přihlašují sami a zkouška se koná na předem určených místech. Více informací zde.

Registrace je již pro tento rok uzavřena.