Menu Zavřeno

Všechny úlohy

Můžete si také vybrat úlohy pouze z některé oblasti:


TSP úloha ID 834

Určete, které slovo z možností a)e) se mezi ostatní svým významem nehodí.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 824

"My clothes were so dirty yesterday" said Jim.

Jim said, that ___________________________ .


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 822

If you had been working properly before, you __________ better grades now.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 821

Two days ago, my father made me _______ for the broken window.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 820

The cuprit admitted _____ into this house several times.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 819

He suggested that we should _______ back and take train instead.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 818

I wish I ________ that bill.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 817

I have rewritten this story so could you please _______ it through?


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 816

My mother insisted on ______ the broken window.


[1] 2 3 4 5 6 ... 36