OSP - Kvantitativní oddíl - Porovnávání dvou hodnot

OSP » Kvantitativní oddíl úloha ID 354

Je dáno tvrzení: x − 4 < y, a zároveň:  2x = 6y.

1) x3

2) −y3