This page needs JavaScript activated to work.

OSP - Analytický oddíl - Porovnávání dvou hodnot

OSP » Analytický oddíl úloha ID 354

Za předpokladu, že platí následující vztahy: x − 4 < y , a zároveň:  2x = 6y.

x3
−y3