This page needs JavaScript activated to work.

OSP - Verbální oddíl - Doplňování slov do vět

OSP » Verbální oddíl úloha ID 757

Prastaré _______ dokazují, že již před naším letopočtem existovaly mnohem _______ civilizace, než jsme _______.