Úloha ID 803

Autor: RomanO, Přidáno: 8. 12. 2017, 21:06
Úlohu řešilo 223 lidí

V trojúhelníku ABC je úhel α o 24° menší než úhel β a úhel γ je roven polovičnímu součtu úhlů α a β. Úhel γ se rovná:


Odpověď A: 76°
Odpověď B: 84°
Odpověď C: 90°
Odpověď D: 72°
Odpověď E: 60°