Úloha ID 801

Autor: tero, Přidáno: 8. 12. 2017, 20:58
Úlohu řešilo 432 lidí

Narcismus nebo také narcisismus charakterizuje v běžné řeči člověka s přehnaným obdivem sám k sobě, s arogantním vystupováním a nedostatkem pochopení pro druhé, které chápe jen jako nástroje pro vlastní cíle. Jedná se o vážnou poruchu osobnosti. V krajních případech je někdy nutná i hospitalizace jedince.

V psychologii znamená strukturální poruchu osobnosti, při níž člověk přehnaně oceňuje sám sebe a stejné hodnocení vyžaduje i od svého okolí, které se snaží ovládat a využívat, závidí druhým jejich úspěchy a podobně. Narcismus je velmi často spojen s duševními poruchami. Jeden z příkladů je třeba mentální anorexie. Lidé obecně trpící duševními poruchami, ale hlavně tedy mentální anorexií mají velmi často sklony právě k narcismu, a i když narcismem přímo netrpí, chovají se tak, jak je pro narcismus charakteristické. Nemají tedy k narcismu nebo k jeho sklonům daleko. Tomu se potom říká tzv. "narcistní nerovnováha". Problémem však je, že jedinci s těmito poruchami si zvláštnost svého chování často neuvědomují.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Narcismus

Co vyplývá z textu?


Odpověď A: Pokud člověk trpí anorexii, trpí i narcismem.
Odpověď B: Narcista nestrpí od ostatních kladnou kritiku.
Odpověď C: Narcismus je mentální choroba, která se dá léčit.
Odpověď D: Pokud člověk trpí nějakou mentální poruchou může mít sklony k narcismu.
Odpověď E: Lidé s nějákou poruchou si jsou plně vědomi svého zvláštního chování.