Úloha ID 799

Autor: zuzka.sl, Přidáno: 8. 12. 2017, 20:57
Úlohu řešilo 749 lidí

Hlavní představitel Sofistů, zabývajících se filosofií jazyka, byl:


Odpověď A: Platón
Odpověď B: Protágoras
Odpověď C: Pythágoras
Odpověď D: Sofokles