Úloha ID 798

Autor: zuzka.sl, Přidáno: 8. 12. 2017, 20:57
Úlohu řešilo 644 lidí

Významný český sociolog byl:


Odpověď A: T.G. Masaryk
Odpověď B: J.A. Komenský
Odpověď C: Jan Hus
Odpověď D: Tomáš Baťa