Úloha ID 796

Autor: RomanO, Přidáno: 8. 12. 2017, 20:55
Úlohu řešilo 104 lidí

Objem kvádru je 78 m3. Součet a+b+c délek hran procházejících jedním jeho vrcholem je 18 m a délky jeho hran a, b, c v metrech jsou různá přirozená čísla. Pak nejkratší hrana kvádru má délku:


Odpověď A: 2 dm
Odpověď B: 1 m
Odpověď C: 2 m
Odpověď D: 1 dm
Odpověď E: 2,5 m