Úloha ID 795

Autor: zuzka.sl, Přidáno: 8. 12. 2017, 20:49
Úlohu řešilo 81 lidí

Fill the gap:

Are you going to school? No, I’ve −−−−−−−−− there.


Odpověď A: been yet
Odpověď B: gone yet
Odpověď C: already been
Odpověď D: gone