Úloha ID 757

Autor: Kozisek, Přidáno: 6. 8. 2017, 18:27
Úlohu řešilo 1131 lidí

Doplňte do věty slova tak, aby se co nejvíce hodila:

Prastaré _______ dokazují, že již před naším letopočtem existovaly mnohem _______ civilizace, než jsme _______.


Odpověď A: prameny − vyspělejší − předpokládali
Odpověď B: nálezy − pokrokovější − doufali
Odpověď C: prameny − vyspělejší − domnívali
Odpověď D: svitky − mohutnější − předpokládali
Odpověď E: nálezy − vyspělejší − doufali