Úloha ID 748

Autor: Kozisek, Přidáno: 3. 5. 2017, 21:08
Úlohu řešilo 87 lidí

Velikost vektoru u (4; y) je √65. Bodem A [−2;−1] vedeme přímku m, která je určená vektorem u. Obecná rovnice přímky n je x−2 = 0.

Napište rovnici kružnice, jejíž střed S leží na průsečíku přímek m a n. Osa x je tečnou kružnice.


Odpověď A: (x + 2)2 + (y − 4)2 = 56
Odpověď B: (x − 2)2 + (y + 7)2 = 56
Odpověď C: (x − 2)2 + (y + 4)2 = 25
Odpověď D: (x + 2)2 + (y − 7)2 = 49
Odpověď E: (x − 2)2 + (y − 6)2 = 36