Úloha ID 744

Autor: zuzka.sl, Přidáno: 29. 4. 2017, 18:43
Úlohu řešilo 661 lidí

 Obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují. Nevyznačuje se tím, že je, že se účastní bytí; nicméně nelze říci, že by bytí bylo vlastností.


Odpověď A: věčnost
Odpověď B: jsoucno
Odpověď C: prázdno
Odpověď D: kosmologie