Úloha ID 743

Autor: zuzka.sl, Přidáno: 19. 4. 2017, 15:19
Úlohu řešilo 714 lidí

Sofisté se učili třem základním dovednostem a to:


Odpověď A: Myslet, nemluvit, pomáhat druhým
Odpověď B: Nemluvit, myslet, snášet utrpení
Odpověď C: Mluvit, myslet, jednat
Odpověď D: Pomáhat druhým, snášet utrpení, myslet