Úloha ID 738

Autor: Kozisek, Přidáno: 8. 4. 2017, 17:41
Úlohu řešilo 466 lidí

Milgramův experiment byl proveden na Univerzitě v Yale. Účastníci byli představeni další pokusné osobě, která však ve skutečnosti byla pomocníkem experimentátora. Poté byli rozlosováni do dvojic „učitel−žák“, přičemž vše bylo připraveno tak, aby se učitelem stal skutečný respondent. „Učitel“ viděl, jak je „žák“ odveden do vedlejší místnosti a přivázán do křesla.

„Učitel” byl posazen do místnosti s mikrofonem a reproduktorem a před sebou měl 30 tlačítek, označených 15 V až 450 V. 15 V bylo označeno „lehký šok”, 435 V bylo označeno „těžká rána” a poslední dvě tlačítka byla označena pouze křížky. „Učiteli“ bylo řečeno, že při experimentu se bude zkoumat vliv bolesti na učení. V případě chybných odpovědí „žáka“ mu dá „učitel“ elektrický šok. Experimentátor řekl, že šoky budou bolet, ale nebudou nebezpečné. „Žák“ měl odpovídat doplněním vhodného slova do páru.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Milgram%C5%AFv_experiment)


Co tímto experimentem Milgram zkoumal?

 


Odpověď A: Chtěl zkoumat schopnosti lidí soustředit se ve stresových situacích.
Odpověď B: Chtěl zkoumat, zda elektrické školy ovlivňují psychiku.
Odpověď C: Chtěl zkoumat míru poslušnosti k autoritě i proti vlastnímu přesvědčení.
Odpověď D: Chtěl zkoumat schopnosti autorit v dosahování poslušnosti.