Úloha ID 736

Autor: Kozisek, Přidáno: 7. 4. 2017, 14:28
Úlohu řešilo 622 lidí
Fotografie k úloze

Přiřaďte filosofy k jednotlivým schématům: 


Odpověď A: 1) Platón 2) Hans Eysenck 3) Abraham Maslow
Odpověď B: 1) Aristoteles 2) George Berkley 3) Friedrich Nietzsche
Odpověď C: 1) Platón 2) George Berkley 3) Hans Eysenck
Odpověď D: 1) Hérakleitos 2) Abraham Maslow 3) Friedrich Nietzsche