Úloha ID 735

Autor: Kozisek, Přidáno: 6. 4. 2017, 18:49
Úlohu řešilo 419 lidí

Tento filosof byl ovlivněn Fichtem a několika dalšími významnými představiteli filosofie. Zkoumal dějiny a na nich postavil novou teorii.

Tato teorie spočívá v tom, že v historii se vyskytuje vždy nějaký stav (fakt, situace), který se dostane do střetu s jiným stavem (či svým protějškem). Z tohoto střetu pak vznikne nový stav, který se od předchozího liší a je "vyspělejší". Mnoho moderních filosofů na základě toho došlo k závěru, že musí existovat stav, který bude nakonec dokonalý − a právě to inspirovalo známého filosofa Karla Marxe.


O jakého filosofa se jedná?


Odpověď A: Ludwig Feuerbach
Odpověď B: Friedrich Enkels
Odpověď C: Friedrich Schelling
Odpověď D: Georg Hegel