Úloha ID 734

Autor: Kozisek, Přidáno: 5. 4. 2017, 16:59
Úlohu řešilo 533 lidí

Kategorický imperativ je:


Odpověď A: člověk se rozhoduje tak, aby měl ze svého jednání užitek
Odpověď B: člověk jedná tak, jak chce, aby jednali ostatní
Odpověď C: člověk jedná co nejjednodušeji
Odpověď D: uzávorkování − dočasné vyřazení svých předběžných přesvědčení