Úloha ID 6

Autor: Matěj Vitouch, Přidáno: 30. 10. 2017, 21:03
Úlohu řešilo 691 lidí

Přijali jsme ho, ale později se ukázalo, že není takový lidumil, jak to zpočátku vypadalo.

synonymum


Odpověď A: milovník
Odpověď B: dobrodinec
Odpověď C: stoupenec
Odpověď D: ochránce
Odpověď E: obhájce