Úloha ID 540

Autor: Matěj Vitouch, Přidáno: 2. 1. 2017, 14:20
Úlohu řešilo 478 lidí

Určete, které tvrzení je dostačující pro určení jednoznačné odpovědi na otázku v zadání.

 


Petr s Pavlem mají dohromady 30 let. Kolik let bude Pavlovi za 3 roky?

(1)    Za dva roky bude Petrovi stejně, jako bylo Pavlovi před čtyřmi lety.

(2)    Před čtyřmi lety bylo Pavlovi 8 let. 

 


Odpověď A: Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné není dostačující.
Odpověď B: Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1) samotné není dostačující.
Odpověď C: Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující.
Odpověď D: Každé tvrzení samotné je dostačující.
Odpověď E: Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující.