Úloha ID 52

Autor: JatN, Přidáno: 24. 10. 2010, 16:26
Úlohu řešilo 1212 lidí

Kolika způsoby lze rozdělit 12 hráčů na dvě šestičlenná družstva?


Odpověď A: 154
Odpověď B: 231
Odpověď C: 462
Odpověď D: 924
Odpověď E: žádná z možností A - D není správná