Úloha ID 48

Autor: JatN, Přidáno: 18. 10. 2010, 21:11
Úlohu řešilo 597 lidí

Řešením rovnice √(3x-7) - √(x+1) = 2 v oboru reálných čísel je číslo:

 


Odpověď A: 8 + 4√2
Odpověď B: 4 + 8√2
Odpověď C: 3√2 + 4√3
Odpověď D: 4 + 8√3
Odpověď E: 5