TSP - Testy masarykovy univerzity



Testy studijních předpokladů pro Masarykovu univerzitu již brzy zde.



Jak funguje přijímací řízení na Masarykově univerzitě?

Na téměř všech fakultách budete vyplňovat Test studijních předpokladů (TSP).

Výjimkou je lékařská fakulta, kde budete skládat oborové testy z biologie, chemie, fyziky a dalších předmětů – podle toho, jaký si zvolíte obor. Podrobnosti najdete na stránkách jednotlivých oborů nebo webu lékařské fakulty.

Jiné podmínky má i fakulta sociálních studií, kde dostanete test Základů společenských věd, a následně si vyberete mezi TSP a OSP. I když si podáte přihlášky na více oborů, Test studijních předpokladů budete dělat jen jednou.

V případě některých oborů na filozofické, přírodovědecké, pedagogické a fakultě sportovních studií budete muset absolvovat také oborový test. Detaily najdete u konkrétního oboru.