ZSV - úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 239

Jakým druhem učení lze označit rozvoj názorného poznávání a pohybové stránky činnosti (např. učení se šít)?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 238

Kretschmerova teorie rozlišuje základní typy stavby těla a dává je v souvislost s odlišným temperamentem. Typ zavalitý, střední výšky se sklonem k tloustnutí označuje jako:


ZSV Stát a právo úloha ID 236

Která z uvedených nedemokratických forem vlády je chápána jako vláda privilegované vrstvy magnátů?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 229

Která z následujích organizací není či nebyla převážně vojensko−politickým uskupením?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 227

Co je základní myšlenkou solipsismu, který vychází ze subjektivistické teorie:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 211

Která z následujících osobností je autorem díla Zkoumání lidského rozumu?


ZSV Stát a právo úloha ID 207

Která z uvedených možností označuje institut odvolání vysokého úředníka pro zneužití pravomocí?


ZSV Stát a právo úloha ID 204

Tento ideologický směr se formoval hlavně v Anglii v 17. století. Ústřední hodnotou tohoto směru je svoboda jednotlice a důraz na jeho individualitu. Stát by měl plnit pouze funkce ochrany svobody a majetku občanů proti vnějšímu nepříteli a zachování vnitřního řádu.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 200

Během sociální percepce se často vyskytují zkreslení a chyby. Pokud hodnotíme druhého podle výrazného znaku jeho osobnosti, jedná se o:


ZSV Stát a právo úloha ID 192

Právní normy se dělí na ústavní, zákonné a podzákonné. Která z následujících možností je seřazena správně podle právní síly (od nejvyšší po nejnižší)? 


1 ... 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12