ZSV - úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 707

V čem spočívá metoda indukce?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 688

Nejvýznamnějším představitelem skepticismu byl:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 670

 Z možností vyber správné označení pro politologický a právní pojem, který označuje právoplatnost, oprávněnost, a to buď oprávněnost vládnoucí moci, panovníka, nebo oprávněnost očekávání naplnění určitých požadavků.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 653

Jaké jsou funkce České národní banky?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 558

Ospravedlnění či uznání práva někoho jiného.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 467

Charakterizuj kvaternární ekonomický sektor.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 444

Kdo je zakladatelem fenomenologie?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 433

Za zakladatele sociologie je považován:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 429

Ataraxie, chápána jako absence bolesti, jak psychické, tak fyzické, se pojí s filosofickým směrem, a to s:


1 2 [3] 4 5 6 7 8 ... 12