ZSV - Společnost a jedinec - úlohy

ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 305

Představitelem pozitivismu není:


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 303

Nauka o světě jako celku, o jeho vzniku, struktuře a zákonitostech,

jeho vývoje se nazývá:


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 300

Kterým z následujících termínů se označuje filozofický směr, který zastává názor, že příčiny a výsledky dění v přírodě či společnosti jsou projevem vůle vyšší bytosti?


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 294

Proces usuzování, ve kterém se od předpokladů dochází k závěru z těchto předpokladů vyplývajícího, přičemž odvozování je jisté, nikoliv jen pravděpodobné. 


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 291

Filosofická disciplína, která zkoumá morálku a zda existují obecně závazná pravidla pro naše chování, se jmenuje:


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 290

Který z typů autority (panství) podle Maxe Webera vyplývá z víry k neobyčejným kvalitám a vlastnostem této osobnosti?


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 278

Který z následujících psychologů zaujímal stanovisko, že základní energii člověku poskytuje sexuální pud (libido)?


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 275

Který z následujících psychologických směrů je nejvíce zaměřen na vnímání?


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 272

Náchylnost k frustraci není u všech lidí stejná, stupeň odolnosti vůči frustraci nazýváme __________.

Který z následujících termínů je třeba doplnit do textu?


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 270

Termín somatizace označuje:


1 2 3 [4] 5 6