ZSV - Společnost a jedinec - úlohy

ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 444

Kdo je zakladatelem fenomenologie?


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 433

Za zakladatele sociologie je považován:


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 429

Ataraxie, chápána jako absence bolesti, jak psychické, tak fyzické, se pojí s filosofickým směrem, a to s:


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 428

Rozdělení věd podle Aristotela:


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 427

Miléťané ve svých úvahách hledali počátek věcí – pralátku – tzv.


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 420

Gnozeologický směr ve filozofii a psychologii, který za jediný zdroj poznání pokládá smyslové zkušenosti.


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 389

Představitel moderního liberalismu, filosof rakouského původu. Svůj filosofický systém sám označuje jako kritický racionalismus. Nejznámější dílo tohoto autor je Otevřená společnost a její nepřátelé, ve které autor nastiňuje některé obtíže, které stojí před naší civilizací. 


ZSV » Společnost a jedinec úloha ID 306

Idea je chápána jako význam pojmu – jeho podstata .Ideje jsou neměnné, dokonalé, imanentní jsoucna; nevznikají ani nezanikají. Jsou to vzory pro jednotlivé věci. Autor nauky o idejích je:


1 2 [3] 4 5 6