This page needs JavaScript activated to work.

ZSV - Hospodářství a svět - úlohy

ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 152

...až s všestranným rozvojem jednotlivců vzrostou i výrobní síly a všechny zdroje sdruženého bohatství potečou plným proudem, společnost bude moci vepsat na svůj prapor: Každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb.

Která z následujících osobností je autorem uvedeného textu?


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 103

K historicky největšímu rozšíření Evropské unie došlo v roce _______. Mezi přistoupivší státy patří např. _______ nebo _______.


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 83

V roce 1986 se v rámci třetího rozšiřování EU k unii přidalo ________ a _______.


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 77

Souhrn všeho zboží, které jsou zákazníci ochotni koupit za příslušnou cenu, se nazývá _______.


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 65

Celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období výrobními zdroji na území určitého státu se nazývá _______.


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 50

Mezi burzy v ČR nepatří :


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 45

Evropská komise je výkonný orgán EU sídlící v Bruselu, eurokomisařem za ČR je pro období 2010 - 2014 ________.


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 43

Mezi činnosti a služby centrální banky nepatří ________.


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 26

Který český politik a bývalý ministr byl v minulosti předsedou Valného shromáždění OSN?


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 21

Vyberte to pořadí událostí 2. poloviny 20. století, které je uvedeno chronologicky správně (od nejstarší po nejmladší)


1 2 [3] 4