This page needs JavaScript activated to work.

ZSV - Hospodářství a svět - úlohy

ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 653

Jaké jsou funkce České národní banky?


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 467

Charakterizuj kvaternární ekonomický sektor.


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 301

Po první světové válce se značně pozměnila mapa Evropy a vzniklo:


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 288

Která mezinárodní organizace založená r. 1949 se sídlem ve Štrasburku se zabývá především stavem lidských práv v evropských zemích? (členským státem je dokonce i Švýcarsko)


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 285

Ekonomický systém, který byl typický pro bývalé socialistické státy a vyznačuje se monopolizací ekonomiky, označujeme jako:


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 283

Statky, které jsou užitečné, ale nejsou vzácné, se nazývají:


ZSV » Hospodářství a svět úloha ID 282

Výrobní faktory se člení na primární a sekundární. Který z nabízených možností není primárním výrobním faktorem?


[1] 2 3 4