Úloha ID 83 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2796 lidí
Zveřejněno: 5. 1. 2011, 19:58

V roce 1986 se v rámci třetího rozšiřování EU k unii přidalo ________ a _______.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2796
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1581
Procentuální úspěšnost: 57%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 422 návštěvníků
Odpověď B: 1581 návštěvníků
Odpověď C: 466 návštěvníků
Odpověď D: 327 návštěvníků